Rozszerzeniem oferty firmy ASTER jest realizacja projektów budowlanych. Projektujemy:

  •     przyłącza elektryczne do budynków mieszkalnych oraz przemysłowych,
  •     stacje transformatorowe,
  •     linie energetyczne napowietrzne i kablowe, NN i SN,
  •     instalacje wewnętrzne budynków mieszkalnych i przemysłowych,
  •     instalacje oświetleniowe uliczne i wewnętrzne.

 

Dysponujemy uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi budowlanymi bez ograniczeń.