Proces realizacji zamówienia obejmuje trzy zasadnicze etapy – projekt elektryczny systemu, stworzenie oprogramowania dla sterownika oraz wdrożenie systemu na miejscu u klienta.

 

PROJEKT

Projekt elektryczny systemu sterowania jest szyty na miarę potrzeb i wymagań inwestora, z uwzględnieniem indywidualnych, przekazanych przez niego wytycznych. Powstaje w oparciu o oprogramowanie ELCAD.

 

OPROGRAMOWANIE

 W naszych projektach wdrażamy autorskie oprogramowanie sterowników. Rozwiązania oparte o opracowany przez nas program charakteryzują się dużą elastycznością w zakresie realizacji potrzeb inwestora, począwszy od prostych systemów sterowania, opartych o powtarzalne sekwencje ruchów, po inteligentne programy w technologii fuzzy logic. W najbardziej rozbudowanej wersji nasze systemy umożliwiają realizację w czasie rzeczywistym wielu programów usługowych, różniących się parametrami technologicznymi, a nawet sekwencją wykonywanych ruchów wynikających z realizacji różnych technologii. 
System w pełni kontroluje realizację powierzonych mu zadań, monitoruje je i czuwa nad dotrzymaniem wartości parametrów technologicznych, umożliwiając ich zmianę  aż do końca procesu. Dzięki temu system jest całkowicie elastyczny. 
Obsługa terminala komunikacyjnego jest prosta i intuicyjna - umożliwia operatorowi zmianę programu i parametrów dla kolejnych detali. Parametry są pogrupowane w tzw. receptury, które można edytować lub tworzyć nowe. Wszystkie strategiczne dane są monitorowane online oraz archiwizowane. W zależności od stopnia skomplikowania systemu, funkcję terminala pełnią panele operatorskie lub komputery PC, wykorzystujące wszelkie istotne dla tej funkcjonalności udogodnienia:

  • wizualizację online procesu technologicznego,
  • archiwizację istotnych dla procesu danych,
  • zdalne sterowanie,
  • serwis online, etc.

Systemy sterowania opierają się na sterowniku swobodnie programowalnym PLC z serii SIMATIC firmy SIEMENS. Realizujemy zadania w technologii sieci przemysłowych typu Profibus, Profinet czy Ethernet.

 

WDROŻENIE

W ramach oferty proponujemy wykonawstwo szaf zasilająco-sterowniczych. Szafy tworzymy głównie w oparciu o sprzęt wiodących firm: Rittal, Eaton, Siemens, WAGO, etc. Zaprojektowany i wykonany system montujemy u inwestora. Wdrażamy, uruchamiamy i szkolimy kadrę.