Obszary działania

1. Projektowanie i budowa nowych systemów sterowania

 • Linie galwanizerskie: sterowanie transportem, prostownikami, natryskami, dozowanie reagentów, regulacja temperatury, uzupełnianie kąpieli, regulacja pH
 • Neutralizatory ścieków pogalwanicznych okresowe i przepływowe: regulacja pH, rH, sterowanie dozowaniem koagulantów i flokulantów; kontrola czasów technologicznych
 • Układy wentylacji
 • Prostowniki galwanizerskie
 • Pozostałe urządzenia towarzyszące

2. Doradztwo techniczne i modernizacja istniejących instalacji i urządzeń

Na życzenie klienta przeprowadzamy modernizacje istniejących linii galwanicznych polegające na wdrożeniu systemu sterowania umożliwiającego zautomatyzowanie procesu produkcji linii ręcznych.

3. Analizy wydajności i audyty energetyczne

Przeprowadzamy analizy wydajności pracy linii pod względem opłacalności modernizacji. Prowadzimy doradztwo techniczne w tym zakresie.

Przeprowadzamy audyty energetyczne linii galwanizerskich pod kątem zmniejszenia kosztów eksploatacji związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

4. Diagnostyka i serwis systemów sterowania

Przeprowadzamy diagnostykę i serwis układów sterowania. Posiadamy niezbędne oprzyrządowanie w celu zdiagnozowania problemu.

5. Oprogramowanie

W naszych projektach wdrażamy autorskie oprogramowanie sterowników. Rozwiązania oparte o opracowany przez nas program charakteryzują się dużą elastycznością w zakresie realizacji potrzeb inwestora, począwszy od prostych systemów sterowania, opartych o powtarzalne sekwencje ruchów, po inteligentne programy w technologii fuzzy logic.

6. Prefabrykacja usługowa

Oferujemy usługę prefabrykacji szaf zasilająco-sterowniczych dla klientów realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej automatyki przemysłowej.

Proces

1

Projekt

Projekt elektryczny systemu sterowania jest tworzony na miarę potrzeb i wymagań inwestora, z uwzględnieniem indywidualnych, przekazanych przez niego wytycznych. Zadania projektowe tworzymy w środowisku programowym EPLAN lub ELCAD.

2

Oprogramowanie

W naszych projektach wdrażamy autorskie oprogramowanie sterowników. Rozwiązania oparte o opracowany przez nas program charakteryzują się dużą elastycznością w zakresie realizacji potrzeb inwestora, począwszy od prostych systemów sterowania, opartych o powtarzalne sekwencje ruchów, po bardziej rozbudowane algorytmy. W najbardziej rozbudowanej wersji nasze systemy umożliwiają realizację w czasie rzeczywistym wielu programów usługowych, różniących się parametrami technologicznymi, a nawet sekwencją wykonywanych ruchów wynikających z realizacji różnych technologii.

System w pełni kontroluje realizację powierzonych mu zadań, monitoruje je i czuwa nad dotrzymaniem wartości parametrów technologicznych, umożliwiając ich zmianę aż do końca procesu. Dzięki temu system jest w pełni konfigurowalny.

Obsługa terminala komunikacyjnego jest prosta i intuicyjna – umożliwia operatorowi zmianę programu i parametrów dla kolejnych detali. Parametry są pogrupowane w tzw. receptury, które można edytować lub tworzyć nowe. Wszystkie strategiczne dane są monitorowane online oraz archiwizowane. W zależności od stopnia skomplikowania systemu, funkcję terminala pełnią panele operatorskie lub komputery PC, wykorzystujące wszelkie istotne dla tej funkcjonalności udogodnienia:

 • wizualizację online procesu technologicznego,
 • archiwizację istotnych dla procesu danych,
 • zdalne sterowanie,
 • serwis online, etc.

Systemy sterowania opierają się na sterowniku swobodnie programowalnym PLC z serii SIMATIC firmy SIEMENS. Realizujemy zadania w technologii sieci przemysłowych typu Profibus, Profinet czy Ethernet.

3

Prefabrykacja

W ramach realizacji inwestycji prefabrykujemy szafy zasilająco-sterownicze w oparciu o sprzęt wiodących producentów aparatury łączeniowej i zabezpieczającej oraz AKPiA, takich jak Siemens, Eaton, Wago, etc. w zależności od wymagań klienta.

4

Wdrożenie

Ostatnim etapem realizacji inwestycji jest wdrożenie u inwestora. Przeprowadzamy montaż, uruchamiamy system i szkolimy kadrę.

Skontaktuj się z nami

  Dane firmy

  ASTER Spółka Cywilna
  Piotr Piktus i Mariusz Rzeźnicki
  ul. Felicji Rymarkiewicz 29A
  98-300 Wieluń
  NIP: 832 195 68 64