Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawową informację o celach i sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony www.astersc.eu (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

§1. Informacje podstawowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Piotr Piktus i Mariusz Rzeźnicki przedsiębiorcy prowadzący działalność: Aster spółka cywilna Piotr Piktus i Mariusz Rzeźnicki z siedzibą w Wieluniu przy ul. Felicji Rymarkiewicz 29A, 98-300 Wieluń; NIP: 832-195-68-64.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty e-mail: biuro@astersc.eu;
 2. telefonicznie: 512-329-934, 512-329-935;
 3. korespondencyjne: ul. Felicji Rymarkiewicz 29A, 98-300 Wieluń.

 

§2. Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości);
 2. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne (zasada ograniczonego przechowywania);
 3. z dbałością o prawidłowość danych (zasada prawidłowości);
 4. z dbałością o bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności);
 5. tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczeniu celu);
 6. dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
  administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalności).

 

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania.

Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
 2. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na Stronie.

 

§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. wszystkich danych zawartych w przesyłanych nam wiadomościach e-mail;
 2. wszystkich danych zawartych w formularzu kontaktowym przesłanym za pośrednictwem Strony;
 3. ponadto, Administrator przetwarza adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, służące do analizy ruchu na Stronie.

 

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, wówczas Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, lub do momentu w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

§6. Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do treści danych;
 2. prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
 3. prawo do przenoszenia danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

 

§7. Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies umożliwiają dostosowanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizują korzystanie ze strony internetowych, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana była pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies umożliwiają również tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

Fragmenty powyższego opisu działania plików cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w menu przeglądarki internetowej.

Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Skontaktuj się z nami

  Dane firmy

  ASTER Spółka Cywilna
  Piotr Piktus i Mariusz Rzeźnicki
  ul. Felicji Rymarkiewicz 29A
  98-300 Wieluń
  NIP: 832 195 68 64